Spring naar inhoud

Polariteits-behandeling

Wat is precies een polariteits-behandeling

Aan "geraakt" worden is een groot goed

Tijdens deze polariteits-behandeling wordt er gewerkt met diverse lichte grepen, die een gevoel van ruimte geven en diepe ontspanning bewerkstelligen. De behandeling is daarmee ook zeer geschikt voor cliënten met reuma of artrose. Deze grepen zijn toe te passen in een behandeling van minimaal een half uur. De behandeling wordt gegeven op een massagetafel, je kan zowel gekleed als niet-gekleed de behandeling ondergaan. Onze Polariteits-behandeling is mogelijk voor iedereen, voor jong en oud.

Integratieve massage combineert de massagetechnieken tot een vloeiend geheel. Daarmee wordt op een holistische wijze een diepe ontspanning gegeven, afgestemd op jouw behoefte van dit moment.

De oorsprong

Deze polariteits-behandeling(Dr. Randolph Stone's polarity therapy) is het levenswerk van de Amerikaan Dr. Randolph Stone (1890-1981). De in Oostenrijk geboren natuurarts en chiropractor ontdekte dat er in het lichaam een magnetisch veld bestaat dat alle andere systemen leidt. Het beïnvloedt zowel het fysieke lichaam, als de emotionele en mentale systemen (holistisch). Dit magnetisch veld heeft positieve, negatieve en neutrale polen, waarbij er energie stroomt van positief naar negatief, net zoals bij het magnetisch veld van de aarde of een batterij. Let wel: hang geen waardeoordeel aan de termen positief en negatief. Volgens de bevindingen van Dr. Stone, ontstaan ziekten wanneer de (levens)energie chronisch geblokkeerd raakt.

Levensenergie

In de Westerse cultuur is het bestaan van levensenergie (ook wel levenskracht genoemd) minder gebruikelijk dan in Oosterse filosofieën en zienswijzen. Daar wordt het benoemd als chi, ki of prana en in feite gaat het over de essentie van het leven. Het bestaan hiervan is niet wetenschappelijk aangetoond, maar je hoeft er niet in te geloven om het te kunnen ontvangen. De ervaring leert dat de ontvanger door polariteitsmassage meestal tot rust komt en dat op zich is al een goede reden om deze methode toe te passen. De polariteitsmassage kan zowel gekleed als op de blote huid worden gegeven.

Polariteitzones

Er zijn verticale polariteiten die van boven naar onder lopen, waarbij de bovenkant van het lichaam positief geladen is en de onderkant negatief geladen. De horizontale polariteiten lopen van rechts (positief) naar links (negatief).

Ook zijn er drie polariteitspunten die erg ontvankelijk zijn voor energie. Het achterhoofdsbeen is een sterk positief punt, het staartbeentje is een sterk negatief punt en de navel is een neutraal punt. Hiernaast zijn er nog vele andere punten die met een polariteitsmassage verbonden kunnen worden.

Een polariteit toepassen

Bij een polarisatie wordt meestal een verbinding tussen boven-onder of links- rechts gemaakt. De masseur legt zijn handen op twee punten op het lijf, waarbij hij de rechterhand met positieve lading op een plaats legt met een negatieve lading en andersom.

Je rechterhand (+) bij de ontvanger beneden (-)
Je linkerhand (-) bij de ontvanger boven (+)
Je rechterhand (+) bij de ontvanger zijn linkerkant (-)
Je linkerhand (-) bij de ontvanger zijn rechterkant (+)

Sommige polarisaties worden de handen enkel stil op het lijf gelegd. Bij andere technieken en methoden kan er ook gepulst en gemasseerd worden. De hand op enige afstand van het lijf houden is ook een mogelijkheid. Dit houdt in dat u met of zonder kleding behandeld kan worden.

Tijdens het polariseren kan de energiestroom gestimuleerd worden door beide dieper te ademen. Ik nodig de ontvanger uit om zich bewust te zijn van wat hij voelt en beleeft tijdens het polariseren. Besef dat de energie zelf zijn weg zoekt waar het nodig is. Het is niet de masseur die energie via zijn handen naar de ontvanger laat stromen, maar het is de energie zelf die zijn werk doet.